Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033 „Pagerinti VšĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveikatos senėjimo srityse“
Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033 „Pagerinti VšĮ Naujininkų poliklinikos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą vaikų ligų, neįgaliųjų ir sveikatos senėjimo srityse“

VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ „ „PAGERINTI VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ VAIKŲ LIGŲ, NEĮGALIŲJŲ IR SVEIKO SENĖJIMO SRITYSE“


VšĮ Naujininkų poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. kovo 20 d. pasirašė „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Naujininkų poliklinikoje“ projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0033), dalinai finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

 

Projekto santrauka. Vilniaus miesto savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas. Projektas skirtas problemoms pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo problemoms spręsti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicininė ir kita įranga, tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose, taip pat atnaujintos patalpos, būtinos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 17 mėnesių.

 

Projekto biudžetas sudaro 258.243,74 Eur, iš jų:

  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) – 238.875,45 Eur,
  • VšĮ Naujininkų poliklinikos lėšos – 19.368,29 Eur.

 

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas, tokiu būdų bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus vaikai iki 18 m. ir vyresni nei 55 m. asmenys.

 

banner banner banner banner banner

Viešoji Įstaiga Naujininkų poliklinika | Kodas 124243990 | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | Dariaus ir Girėno g. 18, LT-02169 Vilnius | AB Swedbank | A. s. LT417300010002461178 | Faks. (8 5) 216 6830 | Administracijos tel. (8 5) 216 4435 | Registratūros tel. (8 5) 216 4437, (8 5) 216 4438 | El. paštas naupol@gmail.com

© 2018. Visos teisės saugomos