Naujienos
2019-04-12

Asmenų su sunkia negalia (SP-1) ar jų globėjų dėmesiui

Naujininkų poliklinika įgyvendina 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“.

 

Projektas „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“, finansuojamame ES struktūrinių fondų lėšomis


Projekto tikslas – pagerinti neįgaliems su sunkia negalia (turintiems specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą SP-1) teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir stiprinti neįgaliųjų sveikatą. Įgyvendinant  Projekto tikslą Naujininkų poliklinika suformavo vieną mobilią brigadą teikti odontologines paslaugas namuose tik neįgaliesiems su sunkia negalia (SP-1).

 

Naujininkų poliklinika užtikrina, kad šios paslaugos bus teikiamos nemokamai ir iš pacientų nebus reikalaujama papildomo mokesčio, jei teisės aktai nenumato kitaip.

 

Kviečiame neįgaliuosius su sunkia negalia (SP-1) ar jų globėjus kreiptis telefonu  ir registruotis dėl mobilios odontologų komandos atvykimo į namus ir odontologinių paslaugų suteikimo namuose.

 

Mobili komanda atvyks į namus suderinę telefonu  Jums patogiu laiku.

 

Registruotis galima telefonu +370 697 63316 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

 

banner banner banner banner banner

Viešoji Įstaiga Naujininkų poliklinika | Kodas 124243990 | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | Dariaus ir Girėno g. 18, LT-02169 Vilnius | AB Swedbank | A. s. LT417300010002461178 | Faks. (8 5) 216 6830 | Administracijos tel. (8 5) 216 4435 | Registratūros tel. (8 5) 216 4437, (8 5) 216 4438 | El. paštas naupol@gmail.com

© 2018. Visos teisės saugomos