Mokamų paslaugų rūšys

Vadovaujantis LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 ir jo pakeitimais, poliklinikoje mokamos asmens sveikatos paslaugos teikiamos šiais atvejais:

 • paslaugos teikiamos privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustam asmeniui (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas);
 • paslaugos teikiamos užsienio piliečiui ar asmeniui be pilietybės, jei tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas);
 • privalomuoju asmens sveikatos draudimu apdraustas asmuo savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, tyrimo, procedūros ir pan.) suteikimo neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo;
 • privalomuoju asmens sveikatos draudimu apdraustas asmuo nori gauti paslaugą ne eilės tvarka;
 • privalomuoju asmens sveikatos draudimu apdraustas asmuo teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
 • teikiamos paslaugos LR SAM įsakymais numatytos kaip mokamos;
 • privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. pacientas savo iniciatyva, leidus gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras (pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą);
 • privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo (išskyrus vaikus ir asmenis besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas;
 • paciento dantų protezavimo paslaugų kaina viršija PDSF biudžeto lėšomis kompensuojamą sumą (pacientas apmoka kainos skirtumą, kuris viršija kompensuojamą sumą).

 

Poliklinikoje teikiamos mokamos ambulatorinės paslaugos

 • Gydytojų priėmimas ir konsultavimas
 • Fizioterapinės paslaugos
 • Odontologinės paslaugos
 • Dantų protezavimo paslaugos
 • Vakcinacijos paslaugos
 • Laboratoriniai tyrimai
 • Instrumentiniai tyrimai
 • Profilaktiniai sveikatos tikrinimai
 • Nemedicininės paslaugos
banner banner banner banner banner

Viešoji Įstaiga Naujininkų poliklinika | Kodas 124243990 | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | Dariaus ir Girėno g. 18, LT-02169 Vilnius | AB Swedbank | A. s. LT417300010002461178 | Faks. (8 5) 216 6830 | Administracijos tel. (8 5) 216 4435 | Registratūros tel. (8 5) 216 4437, (8 5) 216 4438 | El. paštas naupol@gmail.com

© 2018. Visos teisės saugomos