Už PSDF lėšas vieno gydymo epizodo metu skiriama:

Suaugusiems:
1. Kineziterapija (individuali ir/ar grupinė): skiriama iki 5 procedūrų.
2. Fizioterapija: skiriama iki 15 procedūrų.
3. Masažas: skiriama iki 10 masažo balų.
Vaikams:
1. Kineziterapija vaikams (individuali ir/ar grupinė): skiriama iki 5 procedūrų.
2. Kineziterapija vaikams iki vienerių metų iki 10 procedūrų.
3. Fizioterapija: skiriama iki 15 procedūrų.
4. Masažas: skiriama iki 5 procedūrų.
   
Teikiant pradines medicinines reabilitacijos paslaugas, fizinės medicinos  ir reabilitacijos gydytojas priklausomai nuo paciento būklės ir indikacijų turi teisę koreguoti numatytą  procedūrų skaičių nepažeidžiant 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“.

1. Per 5 darbo dienas pacientas privalo užsiregistruoti procedūroms. Kitu atveju visos procedūros bus anuliuotos.
2. Pacientai privalo ateiti į visas paskirtas procedūras.
3. Pavėlavus į procedūrą 10 min., procedūra neatliekama.
4. Prieš 24 val. pranešti apie neatvykimą į procedūrą.
5. Pacientui neatvykus jam paskirtu laiku be pateisinamos priežasties, procedūra neatliekama ir nekeičiama.

  1. Neatvykus į 3 procedūras be pateisinamos priežasties (nepranešus) likusios procedūros bus anuliuotos.
  2. Visos procedūros turi būti atliktos per 90 dienų nuo procedūrų paskyrimo datos.


Sumokėjus už paslaugas, pinigai negrąžinami, išskyrus šiuos atvejus:
1. Ūmiai susirgus.
2. Įvykus traumai.
3. Pranešus prieš 24 val. apie neatvykimą į procedūrą.

Mokamos procedūros pagrindiniam susirgimui skiriamos, kai yra atliktos visos pradinės medicininės reabilitacijos procedūros. Jei pacientas pageidauja procedūrų ne pagrindiniam susirgimo gydymui ir procedūroms nėra kontraindikacijų, pacientas už procedūras moka remiantis VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus įsakymu.

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn