PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos
direktoriaus 2009 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-023

Vilniaus miesto savivaldybės
Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos
šeimos, vaikų ir vidaus ligų gydytojų paslaugų teikimo namuose tvarka

1. Pacientas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei savo telefono numerį.

2. Sveikatos būklės, esant kurioms pacientas turi teisę gauti pagalbą namuose:

2.1. Vaikai:

2.1.1. turintys visišką negalią;

2.1.2. iki vienerių metų amžiaus: esant temperatūrai daugiau nei 38,6°C, bei esant nors vienam iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, viduriavimas (daugiau kaip 5 kartus per parą), aukštų tonų riksmas, naujai atsiradęs bėrimas.

2.2. Suaugusieji:

2.2.1. turintys visišką negalią;

2.2.2. esant temperatūrai daugiau nei 39,6°C; asmenims, kuriems per 24 valandas staiga sutriko judėjimo funkcija, koordinacija (pacientas negali savarankiškai judėti); suvokimas (sutrikimo priežastys netrauminės kilmės).

3. Paciento skundams ir būklei, neatitinkant aukščiau išvardintų simptomų, pacientas į įstaigą turi atvykti pats. Pacientui nesutinkant atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę su juo telefonu ir nusprendžia, ar galės suteikti pagalbą namuose arba rekomenduoja atvykti į įstaigą, jei nemato galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose.

4. Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas pasirinko pats. Lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas.

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn