1.    Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimas ir įkėlimas į VFAKIS sistemą.
2.   Apskaityti visas pinigines lėšas, trumpalaikį, ilgalaikį, materialųjį, nematerialųjį turtą, įstaigos nuosavybę, įstaigos skolas ir skolas įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruoti visas finansines operacijas.
3.    Teisingai tvarkyti įstaigos uždirbtų pinigų ir patirtų sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų įplaukų apskaitą.
4.    Teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, Socialinio draudimo fondą ir kt.
5.    Užtikrinti racionalią ir tikslią įmonės turto apskaitą.
6.    Užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą.
7.    Užtikrinti Vyriausybės nustatytos specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos laikymąsi.
8.    Vyriausioji finansininkė privalo kontroliuoti:
8.1.    piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo reikalavimų laikymąsi;
8.2.    įmonės materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautinų sumų ir įsipareigojimų apskaitą ir inventorizavimo tvarką;
8.3.    laiku ir visiškai padengiamus įsiskolinimus kreditoriams;
8.4.    operacijų teisėtumą ir savalaikiškumą.

Parengta pagal 2022 m. birželio 01 d. dokumentą.

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn